Chốt Danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khóang mã cổ đông IDN

      chi tiết

Thông báo Chi trả Cổ tức nam 2016

      chi tiết

Báo cáo kết quả SXKD tại ĐHĐCĐ năm 2017

      chi tiết

Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2017

      chi tiết

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

      chi tiết

Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Chương trình ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Nội dung thảo luận tại ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Nghị quyết trình ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Báo cáo Dự thảo kết quả SXKD năm 2016

      chi tiết

Báo cáo Dự thảo của Ban kiểm soát tại ĐH năm 2017

      chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2016

      chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2016

      chi tiết

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

      chi tiết

Điều lệ mới sửa đổi năm 2016

      chi tiết

Biên bản kiểm phiếu DHDCD nam 2016

      chi tiết

Báo cáo xin ý kiến NXB chuẩn bị DHDCD 2016

      chi tiết

Báo cáo Kết quả SXKD 2015 và KHSX Kinh doanh 2016

      chi tiết

Báo cáo của BKS tại DHDCD 2016

      chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu

      chi tiết

Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016

      chi tiết

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016

      chi tiết

Điều lệ sửa đổi năm 2016

      chi tiết

Chương trình ĐHCĐ năm 2016

      chi tiết

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2016

      chi tiết

Dự thảo báo cáo 2016

      chi tiết

Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

      chi tiết

Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật DN năm 2014

      chi tiết

Nội dung thảo luận, biểu quyết ĐHCĐ năm 2016

      chi tiết

Nghị quyết trình ĐHCĐ 2016

      chi tiết

Bao cao thuong nien 2016

      chi tiết

Bao cao tai chinh ket thuc 2015

      chi tiết

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người Nội bộ

      chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

      chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2014

      chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

      chi tiết

Biên bản ĐHCĐ năm 2015

      chi tiết

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015

      chi tiết

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014

      chi tiết

Nghị quyết trình ĐHCĐ năm 2015

      chi tiết

Báo cáo SXKD năm 2014

      chi tiết

Nội dung thảo luận biểu quyết năm 2015

      chi tiết

Báo cáo tình hình tài chính năm 2014

      chi tiết

Sửa đổi điều lệ 2015

      chi tiết

Báo cáo thẩm tra của BKS 2015

      chi tiết

Chương trình Đại hội cổ đông năm 2015

      chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2015

      chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2014

      chi tiết

Bien ban DHDCD 2014

      chi tiết

Nghi quyet DHDCD 2014

      chi tiết

Thông báo Đại hội cổ đông 2014

      chi tiết

Sửa đổi điều lệ 2014

      chi tiết

Nội dung thảo luận biểu quyết Đại hội cổ đông 2014

      chi tiết

Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông 2014

      chi tiết

Chương trình ĐHCĐ năm 2014

      chi tiết

Báo cáo của BKS trong Đại hội cổ đông 2014

      chi tiết

Báo cáo kết quả năm 2013

      chi tiết

Báo cáo thường niên 2013

      chi tiết

Báo cáo kiểm toán 2013

      chi tiết

Thông báo chi trả cổ tức 2013

      chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

      chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2012

      chi tiết

Báo cáot

      chi tiết

Báo cáo 6 tháng đầu 2013

      chi tiết

Báo cáo 6 tháng cuoi nam 2012

      chi tiết

Thông báo nhận cổ tức đợt II 2012

      chi tiết

Báo cáo thường niên 2012

      chi tiết

Giấy chứng nhận

      chi tiết

Danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017

      chi tiết

Danh sách Cổ Đông tham dự ĐH năm 2013

      chi tiết

Nghị Quyết Đại hội CĐ năm 2013

      chi tiết

Biên bản Đại hội CĐ năm 2013

      chi tiết

Tóm tắt kết quả SXKD 5 năm

      chi tiết

Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013

      chi tiết

Sửa đổi điều lệ 2013

      chi tiết

Nghị Quyết trình Đại Hội Cổ đông năm 2013

      chi tiết

Báo cáo kết quả 2012

      chi tiết

Thông báo ĐHCĐ năm 2013

      chi tiết

Chương trình ĐHCĐ năm 2013

      chi tiết

Nội dung thảo luận

      chi tiết

Quy chế bầu HĐQT, BKS

      chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị của Công ty

 LITHRONE S40

Máy in Lithrone S40(4 màu) có các thông số kỹ thuật và  tính năng sử dụng ưu việt sau:

PHẦN TRANG BỊ TIÊU CHUẨN (STANDARD)

A. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH:

   
- Khổ giấy in lớn nhất :720*1030mm
- Khổ giấy in nhỏ nhất :360*520mm
- Diện tích in lớn nhất :710*1020mm
- Bề dày giấy in :0,04~0,8mm
- Lề bắt nhíp :5~7mm
- Tốc độ in tối đa :16.000tờ/giờ
- Tốc độ in tối thiểu :3.500/giờ
- Làm ẩm :bằng cồn
- Khổ bản kẽm :800*1030mm
- Độ dày bản kẽm :0,3mm
- Khô cao su offset :900*1040mm
- Độ dày cao su :1,95mm và có nẹp nhôm
- Chồng giấy đầu vào :1150mm
- Chồng giấy đầu ra :1150mm
- Kích thước máy (rộng*dài*cao) :3.610*14.745*2.593mm
- Số đơn vị :4 đơn vị in

 HEIDELBERG

Máy in offset 2 màu hiệu HEIDELBERG

- Khổ giấy in lớn nhất: 520*720mm

- Khổ giấy in nhỏ nhất: 210*300mm

- Tốc độ in tối đa: 12000tờ/giờ

- Tốc độ in tối thiểu: 3500tờ/giờ

 


 CABS5000

Hệ thống đóng sách bìa mềm liên hoàn CABS5000 là hệ thống hoàn toàn tự động từ khâu bắt tay sách thành từng ruột, cà gáy, bôi keo, vào bìa, xén ba mặt và cuối cùng là xếp thành từng chồng sách. Bạn sẽ tìm thấy sự dễ dàng khi vận hành máy vì tất cả đều được cân chỉnh tự động qua màn hình cảm ứng. Với tốc độ và năng suất cao, máy đóng sách bìa mềm liên hoàn CABS5000 sẽ là một trong những thiết bị đáng có trong phân xưởng sách của bạn.

Gồm 3 cụm:

- Bắt tay MG-60H: khổ tay sách từ 128*182mm cho đến 250*330mm, định lượng giấy từ 64gsm trở lên cho giấy không tráng phủ và từ 85gsm cho giấy có tráng phủ. Tốc độ:5200 bộ/giờ.

- Đóng gáy - vào bìa SB-15: Khổ sách từ 148*105mm đến 350*260mm, độ dày gáy từ 2 đến 50mm. Tốc độ: 5200quyển/giờ.

- Xén 3 mặt và sếp hồng HT-101: Khổ xén từ 145*103mm đến 366*300mm, độ dày xén tối đa 100mm. Tốc độ:400 dến 1600 vòng/giờ.