Chốt Danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khóang mã cổ đông IDN

      chi tiết

Thông báo Chi trả Cổ tức nam 2016

      chi tiết

Báo cáo kết quả SXKD tại ĐHĐCĐ năm 2017

      chi tiết

Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2017

      chi tiết

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

      chi tiết

Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Chương trình ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Nội dung thảo luận tại ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Nghị quyết trình ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Báo cáo Dự thảo kết quả SXKD năm 2016

      chi tiết

Báo cáo Dự thảo của Ban kiểm soát tại ĐH năm 2017

      chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2016

      chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2016

      chi tiết

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

      chi tiết

Điều lệ mới sửa đổi năm 2016

      chi tiết

Biên bản kiểm phiếu DHDCD nam 2016

      chi tiết

Báo cáo xin ý kiến NXB chuẩn bị DHDCD 2016

      chi tiết

Báo cáo Kết quả SXKD 2015 và KHSX Kinh doanh 2016

      chi tiết

Báo cáo của BKS tại DHDCD 2016

      chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu

      chi tiết

Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016

      chi tiết

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016

      chi tiết

Điều lệ sửa đổi năm 2016

      chi tiết

Chương trình ĐHCĐ năm 2016

      chi tiết

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2016

      chi tiết

Dự thảo báo cáo 2016

      chi tiết

Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

      chi tiết

Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật DN năm 2014

      chi tiết

Nội dung thảo luận, biểu quyết ĐHCĐ năm 2016

      chi tiết

Nghị quyết trình ĐHCĐ 2016

      chi tiết

Bao cao thuong nien 2016

      chi tiết

Bao cao tai chinh ket thuc 2015

      chi tiết

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người Nội bộ

      chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

      chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2014

      chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

      chi tiết

Biên bản ĐHCĐ năm 2015

      chi tiết

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015

      chi tiết

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014

      chi tiết

Nghị quyết trình ĐHCĐ năm 2015

      chi tiết

Báo cáo SXKD năm 2014

      chi tiết

Nội dung thảo luận biểu quyết năm 2015

      chi tiết

Báo cáo tình hình tài chính năm 2014

      chi tiết

Sửa đổi điều lệ 2015

      chi tiết

Báo cáo thẩm tra của BKS 2015

      chi tiết

Chương trình Đại hội cổ đông năm 2015

      chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2015

      chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2014

      chi tiết

Bien ban DHDCD 2014

      chi tiết

Nghi quyet DHDCD 2014

      chi tiết

Thông báo Đại hội cổ đông 2014

      chi tiết

Sửa đổi điều lệ 2014

      chi tiết

Nội dung thảo luận biểu quyết Đại hội cổ đông 2014

      chi tiết

Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông 2014

      chi tiết

Chương trình ĐHCĐ năm 2014

      chi tiết

Báo cáo của BKS trong Đại hội cổ đông 2014

      chi tiết

Báo cáo kết quả năm 2013

      chi tiết

Báo cáo thường niên 2013

      chi tiết

Báo cáo kiểm toán 2013

      chi tiết

Thông báo chi trả cổ tức 2013

      chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

      chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2012

      chi tiết

Báo cáot

      chi tiết

Báo cáo 6 tháng đầu 2013

      chi tiết

Báo cáo 6 tháng cuoi nam 2012

      chi tiết

Thông báo nhận cổ tức đợt II 2012

      chi tiết

Báo cáo thường niên 2012

      chi tiết

Giấy chứng nhận

      chi tiết

Danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017

      chi tiết

Danh sách Cổ Đông tham dự ĐH năm 2013

      chi tiết

Nghị Quyết Đại hội CĐ năm 2013

      chi tiết

Biên bản Đại hội CĐ năm 2013

      chi tiết

Tóm tắt kết quả SXKD 5 năm

      chi tiết

Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013

      chi tiết

Sửa đổi điều lệ 2013

      chi tiết

Nghị Quyết trình Đại Hội Cổ đông năm 2013

      chi tiết

Báo cáo kết quả 2012

      chi tiết

Thông báo ĐHCĐ năm 2013

      chi tiết

Chương trình ĐHCĐ năm 2013

      chi tiết

Nội dung thảo luận

      chi tiết

Quy chế bầu HĐQT, BKS

      chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu về Công ty

Quá trình hình thành & phát triển:

Trước đây là Xí nghiệp in Quốc doanh QN- ĐN, được thành lập 24.04.1978 theo Quyết định 325/QĐ- UB của UBND tỉnh QN- ĐN

Năm 1997 đổi tên thành Công ty In Đà Nẵng.

Năm 2005 thực hiện phương án cổ phần hoá chuyển thành Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng.

 

Chức năng và ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất : In sách, báo, tạp chí, các loại văn hoá phẩm, vé số, giấy tờ quản lý kinh tế xã hội,bao bì, tem nhãn, hộp các loại, in hoá đơn các ấn chỉ của ngành thuế .....Ngoài ra Công ty còn sản xuất bao bì nylon và in trên bao bì nylon

- Tư vấn thiết kế và tạo mẫu

- Xuất, nhập khẩu: xuất khẩu các loại sản phẩm in, nhập khẩu các laọi máy móc, thiết bị in và các laọi vật tư ngành in.

- Kinh doanh, đại lý : Các loại sách, báo, giấy tờ, vở học sinh, văn phòng phẩm, văn hoá phẩm, đồ dùng mỹ phẩm, tham gia liên kết kinh doanh các ấn phẩm khác.

- Dịch vụ: Cho thuê văn phòng, kho và vui chơi, giải trí phục vụ thiếu nhi.

 

Thành tựu đạt được:

- Huân chương Lao động hạng III 1991, hạng II 1998.

- ISO 9000:2001 do tổ chức BM TRADA (Anh QUốc) cấp ngày 10/12/2003

   
   
   
   
   

 

Chức năng nhiệm vụ:

- Thiết kế, tạo mẫu , làm phim, chế bản điện tử.

- Chuyên in các loại biểu mẫu, sách giáo khoa, kinh điển, catalogue, vé số, lịch tờ, lịch lốc, nhãn hộp các loại trên máy in nhiều màu của Đức, Nhật.

- Đóng xén các loại sổ sách trên dây chuyền khép kín, chất lượng cao.

- Cáng láng, cán màng mờ, bế hộp và nhãn bằng giấy decal.

- Nhập khẩu, kinh doanh các loại vật tư ngành in, xuất khẩu ấn phẩm.

 

Sơ đồ tổ chức:

 

 

 

Một số hình ảnh hoạt động của Công ty: